Başak Fuar

FUAR

Çivril başta olmak üzere Denizli Merkez ve İlçeleri, Çevre İl ve İlçelerde tarım ve hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirme hedefindedir. Hızla gelişen tarım ve hayvancılık teknolojileri, sektöründe faaliyet gösteren üretici ve tedarikçinin yeni ürünlerinin tanıtılması bölge çiftçilerinin yeni teknolojilerle modern tarıma geçmesi, ticari ilişkilerin kurulması, bölgeye yeni yatırımların yapılması hedeflenmektedir. Tarım ve hayvancılık sektöründe önde gelen kurum ve kuruluşlar, üreticilere ve çiftçilere fuar süresince sektöre yönelik panel ve söyleşilerle çözümler üretmeye çalışacaktır. Etkinlikler fuar öncesi bölge üreticilerinin talepleri doğrultusunda belirlenecektir. Tarım ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilir kılınması, geliştirilmesi ve üretimin artması yolunda firma ve üreticileri bir araya getirecektir.

 • Denizli’ye bağlı bütün ilçelerin içerisinde en büyük ilçesi olması,
 • Tahıl ve Bitkisel üretim başta olmak üzere meyvecilik ve sanayi bitkilerinde de Denizli’nin en çok üretim yapan ilçelerinden birisi olması,
 • Çevre ilçelerle beraber Denizli toplam tarımsal üretiminin önemli bir kısmını üretmesi,
 • Yakın çevresiyle beraber bölgenin hayvancılık faaliyetlerinde önemli bir merkez olması,
 • Yakın çevresinde gıda işleme husunda pek çok firmanın bulunması,
 • Verimli tarım arazilerine sahip bir bölgede yer alması ve coğrafi konum nedeniyle bölgenin merkezi konumunda yer alması,
 • Tarım ve hayvancılık sektöründe diğer illere 0,5-1,5 saat mesafede olması ve ilçenin çevre ilçelere aktarım merkezi olması
 • Fuar alanına ulaşım kolaylığı
 • Organik Tarım
 • Hayvancılık Ekipmanları ve Teknolojileri
 • Bahçe Ekipmanları   
 • Ekolojik Tarım  
 • Zirai İlaç  
 • Süt Sağım ve Soğutma Üniteleri   
 • Tohum, Fide, Fidan
 • Canlı Hayvan  
 • Sulama Ekipmanları ve Teknolojileri  
 • Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri  
 • Hayvansal Üretim  
 • Traktör ve Biçerdöver   
 • Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri  
 • Tarımsal Kimya Ürünleri
 • Toprak Ölçüm Sistemleri  
 • Seracılık Ekipmanları  
 • Çiftlik Ekipmanları  
 • Gübre  
 • Yem ve Yem Teknolojileri  

Fuar alanımızda oluşturulan B2B Özel Alanında, Fuar katılımcılarımız ile Önemli alıcıları önceden hazırlanacak randevu programları ile 20’şer dakikalık programlarla ticari ilişkileri hızlandırılmasına yönelik görüşme platformu oluşturulmuştur. Net ziyaretçi listeleri, katılımcı firmamızla fuar öncesi paylaşılacaktır.

KATILIMCI

 • Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri
 • Sera Teknolojileri
 • Su ve Sulama Teknolojileri
 • Gübreler, Zirai İlaçlar
 • Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Çiçekçilik ve İlgili Teknolojiler
 • Ekolojik Tarım
 • Çiftçilik ve Tarıma Yönelik Diğer Ekipman ve Hizmetler
 • Süt Endüstrisi
 • Canlı Hayvan Yetiştiriciliği
 • Hayvansal Üretim Makineleri
 • Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri
 • İlaçları ve Ekipmanları
 • Sektörel Yayınlar
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

ZİYARETÇİ

 • Resmi Kuruluşlar ve Kamu Görevlileri
 • Birlik, Dernek, Kooperatif ve Oda Başkanları
 • Firmaların Ar-Ge Bölümü Satış Pazarlama Yetkilileri
 • Hayvancılık Sektörü Girişimcileri
 • Çiftçiler, Hayvan Yetiştiricileri Zirai İşletme Yöneticileri
 • Veteriner Hekimler
 • Ziraat Mühendisleri ve Araştırmacılar
 • Süt Besi İşletme Yöneticileri
 • Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri
 • Gıda Mühendisleri ve Araştırmacılar Toptancılar Dağıtım Ve Pazarlama