Başak Fuar

KOSGEB YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

Yurt içi fuar desteği İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

Bir fuarda organizatör kuruluş tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir.

Bu destek; boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

Destek üst limiti; Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 600 (altı yüz) TL, Konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 1.200 (bin iki yüz) TL olarak uygulanır.  İşletmenin program süresince en fazla 4 (dört) fuara katılımına destek verilir.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

1

Yurt İçi Fuar Desteği

100.000

60%

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

90.000

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**

50.000

75.000

4

Tasarım Desteği

75.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***

100.000

6

Belgelendirme Desteği****

300.000

7

Test ve Analiz Desteği****

300.000

8

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*****

80.000

9

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

10

Model Fabrika Desteği

100.000

11

Teknik Danışmanlık Desteği******

40.000

50.000